ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ:

Η τοποθέτηση κρεμαστού φωτιστικού στο ταβάνι δεν είναι απαραίτητο να γίνει από ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που έχετε τις βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις. Ωστόσο αν δεν είστε απολύτως σίγουροι ότι μπορείτε να κάνετε σωστά τη σύνδεση, καλό είναι να μην πειραματιστείτε.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας κατεβάστε τον διακόπτη του γενικού πίνακα για λόγους ασφαλείας.

Ο τρόπος συνδεσμολογίας των κλασσικών φωτιστικών σωμάτων είναι απλός. Το φωτιστικό σώμα πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί με το σημείο παροχής ρεύματος στο ταβάνι. Στο σημείο παροχής ρεύματος υπάρχει ένα καλώδιο με τρεις αγωγούς: τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση.

Οι τρεις αγωγοί έχουν τρία διαφορετικά αναγνωριστικά χρώματα:

• Η φάση έχει μαύρο χρώμα.
• Ο ουδέτερος έχει γαλάζιο.
• Η γείωση έχει πράσινο και κίτρινο ή σκέτο κίτρινο.

Το φωτιστικό μπορεί να έχει αντίστοιχα τρία (φάση, ουδέτερος, γείωση) ή δύο καλώδια (φάση, ουδέτερος).

Στην περίπτωση που έχει τρία καλώδια, το καθένα πρέπει να συνδεθεί με το όμοιό του στο σημείο παροχής ρεύματος. Το ίδιο ισχύει και για φωτιστικά με δύο καλώδια, όπου η γείωση περισσεύει και δεν πρέπει να συνδεθεί με κανένα από τα δύο.

Σε περίπτωση που το φωτιστικό έχει δύο καλώδια ιδίου χρώματος, δεν παίζει ρόλο ποιό θα συνδεθεί με ποιό, αρκεί να μην γίνει λάθος σύνδεση με τη γείωση.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς τη σύνδεση των καλωδίων, ανοίξτε και πάλι τον διακόπτη του γενικού πίνακα και ελέγξτε αν κάνατε σωστά τη σύνδεση ανάβοντας το φως.

Καλή σας επιτυχία!


top