ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ:Τόσο το δάπεδο όσο και η τοιχοποιία, είναι ένα πολύπλοκο και πολλών επιπέδων οικοδομικό σύστημα, η διάρκεια και οι ιδιότητες του οποίου, επηρεάζονται από όλα τα υλικά αλλά και από την σωστή σχεδίαση και υλοποίηση των διαφόρων στρωμάτων που το αποτελούν.

Τα κυριότερα στρώματα που αποτελούν το δάπεδο είναι:

• Yπόστρωμα
• Eπικλινές στρώμα
• Αδιάβροχη μεμβράνη
• Τσιμεντοκονία
• Πλακάκια

Όσο αφορά την τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ή λάσπη (τσιμεντοκονία).
Σε εξωτερικό χώρο προτείνουμε να χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, συστήνουμε να τοποθετείται στο τσιμεντένιο επικλινές στρώμα, αδιάβροχη κατάλληλη μεμβράνη.

α) Υπόστρωμα:
Είναι το κυριότερο στήριγμα του δαπέδου. Πρέπει να είναι οπλισμένο και στέρεο. Θα είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του πάχους του σκυροδέματος και η ενίσχυσή του με ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα, σύμφωνα πάντα με την στατική μελέτη για τα κινητά φορτία.

β) Επικλινές στρώμα:
Εάν το δάπεδο είναι σε ανοιχτό χώρο, η ρύση πρέπει να είναι 2% με 5%. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι αδιάβροχο, και να διαθέτει αποχετευτικό αγωγό / ντρενάζ ώστε να μην λιμνάζουν νερά (λόγω του φαινομένου διαντιπήδησης) λόγω της ανόδου διαλυτών αλάτων που περιέχονται στο τσιμέντο, και για να μην προκληθεί αποκόλληση λόγω παγετού.
Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μία ενδιάμεση διαχωριστική μεμβράνη μεταξύ του υδατοστεγούς στρώματος και της τσιμεντοκονίας για την θερμική διαστολή. Αρκεί ένα φύλλο πολυαιθυλένιου.

γ) Πλακάκια:
Τα πλακάκια τοποθετούνται δίνοντας προσοχή στην ευθυγράμμιση των αρμών. Είναι επίσης απαραίτητο κατά την τοποθέτηση να παίρνουμε πλακάκια από διάφορα κιβώτια ώστε να μοιραστούν οι διάφορες αποχρώσεις.

δ) Αρμολόγηση-στοκάρισμα:
Η αρμολόγηση (στοκάρισμα) γίνεται όταν το μίγμα τοποθέτησης (τσιμέντο ή κόλλα) έχει στεγνώσει και έχουν στερεωθεί καλά τα πλακάκια. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι ένα έτοιμος στόκος ή ένα μίγμα τσιμέντου σε αναλογία 1:1 με πυριτολιθική άμμο (τσιμεντοκονία) ή ακόμα καλύτερα σκέτο πυριτόλιθο, μικρής κοκκομετρίας, με πολύ νερό (αραιό), ώστε να έχουμε ένα ρευστό μίγμα, εύκολο στο άπλωμα, με μια λαστιχένια σπάτουλα.
Στη συνέχεια για να γεμίσουν πλήρως οι αρμοί και να έρθουν στο επίπεδο των πλακιδίων περνάμε ξανά ένα λεπτό στρώμα από τον ίδιο στόκο δουλεύοντας συνεχώς με την σπάτουλα ή με μηχανή.

ε) Αρμοί διαστολής:
Λόγω της υψηλής θερμικής διαστολής στην οποία υπόκεινται τα δάπεδα εξωτερικού χώρου και των διαφορετικών τιμών θερμικής διαστολής των πλακιδίων και της τσιμεντοκονίας (κάτω από τα πλακάκια), είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αρμοί διαστολής (ελαστικοί) που να απορροφούν αυτές τις διακυμάνσεις.

Η θέση των αρμών διαστολής πρέπει να καθοριστεί κατά τον σχεδιασμό της τοποθέτησης. Πρέπει να τοποθετηθούν σχηματίζοντας τετράγωνα πλάτους 4 μέτρων. Πρέπει επίσης να τοποθετηθούν σε όλη την περίμετρο και πρέπει να περνούν ανάμεσα στα πλακάκια και την τσιμεντοκονία. Ο πρώτος αρμός πρέπει να τοποθετηθεί ταυτόχρονα με την τσιμεντοκονία, ενώ, κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων, πρέπει να τοποθετηθεί και ο δεύτερος ελαστικός και αδιάβροχος αρμός ακριβώς πάνω από τον πρώτο.

(Στην Ελλάδα ακολουθείται ελαφρώς διαφορετική διαδικασία, αφού για αρμούς διαστολής στην τσιμεντοκονία αφήνουν κενά που γεμίζουν με κόλλα κατά την επίστρωση).

Καλή σας επιτυχία!


top