ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:Οι ηλεκτρολόγοι κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, χρησιμοποιούν πολλά στοιχεία όπως πίνακες, ασφάλειες και ρευματοδότες κ.λπ. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κάποια από αυτά, καθώς και τη χρήση τους.

α) Πίνακας ασφαλείας:

Οι πίνακες ασφαλείας τοποθετούνται σε περίοπτη θέση κυρίως σε τοίχο στο κέντρο του σπιτιού ή σε διαδρόμους με εύκολη πρόσβαση. Μπορεί να είναι χωνευτοί ή επιτοίχιοι και συνήθως κατασκευάζονται από ειδική ακρυλική ουσία. Έπειτα στερεώνονται με μεντεσέδες. Επιπλέον, οι πόρτες των πινάκων για πρακτικούς λόγους συνήθως είναι διαφανείς.

β) Ασφάλειες:

Δίνουν τη δυνατότητα διακοπής παροχής του ρεύματος όταν η έντασή του αυξάνεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

γ) Κοχλιωτές συντικτικές ασφάλειες:

Αποτελούνται από τη βάση, τη μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα και το φυσίγγιο. Η βάση της ασφάλειας στερεώνεται στη βάση του πίνακα με βίδες. Μέσα στη βάση τοποθετείται μήτρα για να ενσωματωθεί το φυσίγγιο.

δ) Αυτόματες ασφάλειες:

Τοποθετούνται και λειτουργούν ως συμπλήρωμα του βασικού μηχανισμού προστασίας. Προστατεύουν ένα τμήμα του κυκλώματος από υπερφόρτωση του δικτύου και βραχυκύκλωμα.

ε) Πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια:

Χρησιμοποιούνται στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θεωρούνται πιο εύχρηστα καθώς δεν απαιτούν μεγάλους αύλακες για την εγκατάστασή τους. Πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• Να εγκαθίστανται μόνο σε ξηρούς χώρους.
• Να περιβάλλονται από επίχρισμα.
• Να μην τοποθετούνται απευθείας επάνω ή κάτω από μεταλλικό στοιχείο ενισχυτικό επιχρίσματος.
• Να ενώνονται μόνο μέσα σε κουτιά διακλάδωσης από μονωτικό υλικό.

στ) Πρίζες (Ρευματοδότες):

Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• Χωνευτοί (σούκο): Έχουν πλευρικές επαφές γείωσης. Τοποθετούνται χωνευτά.
• Χωνευτοί στεγανοί: Περιβάλλονται από μονωτικό υλικό. Τοποθετούνται χωνευτά.
• Χωνευτοί τριφασικοί: Έχουν 5 πόλους. Είναι στεγανοί. Κυρίως ενδείκνυνται για επιτοίχια τοποθέτηση.
• Χωνευτοί διπλοί: Είναι σαν τους απλούς ρευματοδότες σούκο. Τοποθετούνται χωνευτά με πλάκα επικάλυψης.
• Χωνευτοί διπλοί στεγανοί: Είναι σαν τους απλούς ρευματοδότες σούκο. Έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή και στεγανότητα. Περιβάλλονται από κάλυμμα.


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) στο πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης των καταναλωτών οργάνωσε την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους για ασφαλέστερες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται σήμερα ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από κακή χρήση του ηλεκτρισμού.

Το υλικό που ακολουθεί προσπαθεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση  ενημέρωση των ιδιοκτητών για την αποφυγή αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων.

Στόχος είναι η παρουσίαση των κινδύνων που προκύπτουν από ανέλεγκτες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα οφέλη που μπορούν να προέρχονται από τον συστηματικό έλεγχο - επανέλεγχο τους.

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια γίνεται από το Ε.Ι.Α.Χ. με την αρωγή του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια ανέλεγκτη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να είναι:

• Ηλεκτροπληξία (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα.
• Πυρκαγιές ή εγκαύματα από ηλεκτρικά αίτια.
• Βλάβες ή καταστροφές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές.
• Υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από διαρροές.
• Νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη - χρήστη ή τον ηλεκτρολόγο, μετά από διαπίστωση ότι η εγκατάσταση δεν τηρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων (θανάτου, σωματικής βλάβης, ζημίας σε εγκαταστάσεις/πράγματα) αλλά και σε περιπτώσεις καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου ειδικά για τον ηλεκτρολόγο.

Τα οφέλη που προκύπτουν από μια σωστά ελεγμένη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση:

• Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.
• Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
• Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Οι ευθύνες για την ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν ανήκουν στους φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους:

Θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι, οι φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ευθύνες ασφάλειας για το δίκτυο μέχρι τον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι ελεγκτές ποιότητας και ασφάλειας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, άρα ούτε και των οικιακών.

Οι ευθύνες για την ασφάλεια και γενικά για την ηλεκτρική εγκατάσταση μετά τον μετρητή ανήκουν στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους.

Η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς ελέγχους - επανελέγχους:

Για κάθε νέα εγκατάσταση, ή μετά από κάθε αλλαγή υφιστάμενης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός έλεγχός της ή αντίστοιχα επανέλεγχός της, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη αδειούχου ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα Νόμιμα προσόντα.Επίσης με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, για να διατηρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής και νομότυπη θα πρέπει να επανελέγχεται με θετικά αποτελέσματα σε χρονικά διαστήματα των οποίων τα μέγιστα όρια ορίζονται Νομοθετικά. Για τις κατοικίες ο επανέλεγχός τους έχει οριστεί να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.

Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να παραγγέλνονται από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης σε αδειούχο ηλεκτρολόγο που, όπως και παραπάνω, διαθέτει τα Νόμιμα προσόντα.

Τα αποτελέσματα αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής καταγράφονται από τον ηλεκτρολόγο που την έλεγξε στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Η ΥΔΕ πρέπει να υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης και να κατατίθεται εντός έτους στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Το Μητρώο αυτό τηρείται στις κατά τόπους μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συστάσεως του στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Με την ΥΔΕ, ο ηλεκτρολόγος που την συνέταξε και ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης που την υπέγραψε αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας της για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΥΔΕ.

Οι νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους - επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις από την μη τήρηση τους:

Με τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ ’ 118/1965) η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους ιδιοκτήτες - χρήστες τους και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η μη τήρηση της Νομοθεσίας μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την ΥΔΕ (Ν.3982, ΦΕΚ Α΄ 143/2011).
• Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/ χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και την μη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης

Η βελτίωση και η πιστοποίηση της ηλεκτρικής ασφάλειας των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με συστηματικούς ελέγχους - επανελέγχους είναι προς το συμφέρον όλων!!

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για την βελτίωση της ασφάλειας και της νομιμότητας των οικιακών ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.


top